thống kê đặc biêt cho ngày mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

03/01/2000 về 27277 sau đó 04/01/2000 về 33585
12/01/2000 về 77177 sau đó 13/01/2000 về 38036
10/02/2001 về 06777 sau đó 11/02/2001 về 61811
06/06/2001 về 28877 sau đó 07/06/2001 về 16465
15/10/2001 về 90777 sau đó 16/10/2001 về 79937
23/10/2001 về 99577 sau đó 24/10/2001 về 26305
06/04/2002 về 84477 sau đó 07/04/2002 về 34192
03/10/2002 về 56277 sau đó 04/10/2002 về 73574
18/03/2003 về 91777 sau đó 19/03/2003 về 79350
11/09/2003 về 62977 sau đó 12/09/2003 về 70122
05/06/2004 về 41077 sau đó 06/06/2004 về 83300
20/08/2004 về 27577 sau đó 21/08/2004 về 78114
08/09/2004 về 59377 sau đó 09/09/2004 về 41130
21/10/2004 về 38377 sau đó 22/10/2004 về 68900
17/09/2005 về 12477 sau đó 18/09/2005 về 07621
19/02/2006 về 61777 sau đó 20/02/2006 về 67700
10/04/2006 về 96977 sau đó 11/04/2006 về 89477
11/04/2006 về 89477 sau đó 12/04/2006 về 47370
20/05/2006 về 04877 sau đó 21/05/2006 về 20802
14/06/2006 về 14877 sau đó 15/06/2006 về 83932
02/11/2006 về 14977 sau đó 03/11/2006 về 05060
22/01/2007 về 82377 sau đó 23/01/2007 về 49963
10/04/2008 về 31677 sau đó 11/04/2008 về 54560
10/05/2008 về 40177 sau đó 11/05/2008 về 93509
17/06/2008 về 49277 sau đó 18/06/2008 về 28318
17/10/2008 về 06177 sau đó 18/10/2008 về 75458
27/10/2008 về 46577 sau đó 28/10/2008 về 76007
20/08/2009 về 69577 sau đó 21/08/2009 về 02566
03/11/2009 về 12177 sau đó 04/11/2009 về 51323
15/11/2009 về 79977 sau đó 16/11/2009 về 71200
07/03/2011 về 43977 sau đó 08/03/2011 về 15941
16/07/2011 về 83777 sau đó 17/07/2011 về 73429
23/12/2011 về 29377 sau đó 24/12/2011 về 18527
28/01/2012 về 68877 sau đó 29/01/2012 về 32455
16/03/2012 về 22477 sau đó 17/03/2012 về 18844
14/05/2012 về 08377 sau đó 15/05/2012 về 80265
24/08/2012 về 38877 sau đó 25/08/2012 về 72850
01/10/2012 về 41277 sau đó 02/10/2012 về 70927
21/03/2013 về 75377 sau đó 22/03/2013 về 93958
09/05/2013 về 28777 sau đó 10/05/2013 về 15497
19/06/2013 về 54077 sau đó 20/06/2013 về 67475
18/08/2013 về 81577 sau đó 19/08/2013 về 07902
13/12/2013 về 65877 sau đó 14/12/2013 về 13456
25/04/2014 về 36977 sau đó 26/04/2014 về 02561
11/05/2014 về 03377 sau đó 12/05/2014 về 84703
09/09/2014 về 24077 sau đó 10/09/2014 về 75090
01/11/2014 về 81477 sau đó 02/11/2014 về 23411
05/11/2014 về 38477 sau đó 06/11/2014 về 04225
07/12/2014 về 16777 sau đó 08/12/2014 về 00396
08/12/2015 về 49977 sau đó 09/12/2015 về 32853
15/01/2016 về 30777 sau đó 16/01/2016 về 40987
25/08/2016 về 53577 sau đó 26/08/2016 về 13061
21/12/2016 về 32777 sau đó 22/12/2016 về 94684
21/05/2017 về 99377 sau đó 22/05/2017 về 82752
27/09/2017 về 62777 sau đó 28/09/2017 về 78296
05/12/2017 về 82177 sau đó 06/12/2017 về 02564
12/01/2018 về 77077 sau đó 13/01/2018 về 04264
12/03/2018 về 17577 sau đó 13/03/2018 về 58507
12/08/2018 về 46677 sau đó 13/08/2018 về 62149
18/08/2018 về 00177 sau đó 19/08/2018 về 11219
15/09/2018 về 59077 sau đó 16/09/2018 về 32963
19/09/2018 về 96177 sau đó 20/09/2018 về 03096
04/01/2019 về 03677 sau đó 05/01/2019 về 90522
22/03/2019 về 97477 sau đó 23/03/2019 về 40005
16/06/2019 về 02777 sau đó 17/06/2019 về 74374
27/12/2019 về 04477 sau đó 28/12/2019 về 95201
19/01/2021 về 23677 sau đó 20/01/2021 về 60545
17/02/2021 về 05177 sau đó 18/02/2021 về 81910
01/03/2021 về 91577 sau đó 02/03/2021 về 87462
24/04/2021 về 21177 sau đó 25/04/2021 về 73278
04/07/2021 về 96477 sau đó 05/07/2021 về 91701
29/09/2021 về 76477 sau đó 30/09/2021 về 45811
02/10/2021 về 37377 sau đó 03/10/2021 về 20681
29/12/2021 về 13977 sau đó 30/12/2021 về 62033
08/06/2022 về 28977 sau đó 09/06/2022 về 08181
24/06/2022 về 49677 sau đó 25/06/2022 về 36768
22/09/2022 về 76777 sau đó 23/09/2022 về 79436
17/10/2022 về 15677 sau đó 18/10/2022 về 07253
02/03/2023 về 47577 sau đó 03/03/2023 về 37856
07/03/2023 về 75877 sau đó 08/03/2023 về 73787
04/08/2023 về 56177 sau đó 05/08/2023 về 45710
19/12/2023 về 14577 sau đó 20/12/2023 về 64978
09/01/2024 về 48877 sau đó 10/01/2024 về 73732
29/04/2024 về 15877 sau đó 30/04/2024 về 44624

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 77 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
241322
782102
872562
532362
681812
331113
012621
451742
052222
963632
191491
072642
521841
612251
901031
022751
971582
272502
652441
551291
411004
231661
181091
602701
771211
301141
921371
851

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
014139
181112
2998
3777
4484
510916
61385
7797
8664
96412

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu : 0(14 lần) - 6(13 lần) - 5(10 lần) - 2(9 lần) - 1(8 lần) - 7(7 lần) - 3(7 lần) - 9(6 lần) - 8(6 lần) - 4(4 lần)
Chạm đuôi : 0(13 lần) - 1(11 lần) - 7(9 lần) - 5(9 lần) - 2(9 lần) - 6(8 lần) - 4(8 lần) - 3(7 lần) - 8(6 lần) - 9(4 lần)
Tổng : 5(16 lần) - 9(12 lần) - 1(12 lần) - 0(9 lần) - 2(8 lần) - 7(7 lần) - 3(7 lần) - 6(5 lần) - 8(4 lần) - 4(4 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 7 sau khi ra 77 vào Thứ 6

Ngày 05/08/2023 giải đặc biệt về 45710 - 2 số cuối là 10 - đầu 1 - cuối 0 - tổng 1
Ngày 25/06/2022 giải đặc biệt về 36768 - 2 số cuối là 68 - đầu 6 - cuối 8 - tổng 4
Ngày 28/12/2019 giải đặc biệt về 95201 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1
Ngày 23/03/2019 giải đặc biệt về 40005 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5
Ngày 05/01/2019 giải đặc biệt về 90522 - 2 số cuối là 22 - đầu 2 - cuối 2 - tổng 4
Ngày 13/01/2018 giải đặc biệt về 04264 - 2 số cuối là 64 - đầu 6 - cuối 4 - tổng 0
Ngày 16/01/2016 giải đặc biệt về 40987 - 2 số cuối là 87 - đầu 8 - cuối 7 - tổng 5
Ngày 26/04/2014 giải đặc biệt về 02561 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7
Ngày 14/12/2013 giải đặc biệt về 13456 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1
Ngày 25/08/2012 giải đặc biệt về 72850 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5
Ngày 17/03/2012 giải đặc biệt về 18844 - 2 số cuối là 44 - đầu 4 - cuối 4 - tổng 8
Ngày 24/12/2011 giải đặc biệt về 18527 - 2 số cuối là 27 - đầu 2 - cuối 7 - tổng 9
Ngày 18/10/2008 giải đặc biệt về 75458 - 2 số cuối là 58 - đầu 5 - cuối 8 - tổng 3
Ngày 21/08/2004 giải đặc biệt về 78114 - 2 số cuối là 14 - đầu 1 - cuối 4 - tổng 5

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 20/07 sau khi ra 77 vào ngày 19/07

Ngày 20/07/2000 giải đặc biệt về 89522 - 2 số cuối là 22 - đầu 2 - cuối 2 - tổng 4
Ngày 20/07/2001 giải đặc biệt về 30126 - 2 số cuối là 26 - đầu 2 - cuối 6 - tổng 8
Ngày 20/07/2002 giải đặc biệt về 63873 - 2 số cuối là 73 - đầu 7 - cuối 3 - tổng 0
Ngày 20/07/2003 giải đặc biệt về 32371 - 2 số cuối là 71 - đầu 7 - cuối 1 - tổng 8
Ngày 20/07/2004 giải đặc biệt về 92513 - 2 số cuối là 13 - đầu 1 - cuối 3 - tổng 4
Ngày 20/07/2005 giải đặc biệt về 54407 - 2 số cuối là 07 - đầu 0 - cuối 7 - tổng 7
Ngày 20/07/2006 giải đặc biệt về 96754 - 2 số cuối là 54 - đầu 5 - cuối 4 - tổng 9
Ngày 20/07/2007 giải đặc biệt về 14516 - 2 số cuối là 16 - đầu 1 - cuối 6 - tổng 7
Ngày 20/07/2008 giải đặc biệt về 79218 - 2 số cuối là 18 - đầu 1 - cuối 8 - tổng 9
Ngày 20/07/2009 giải đặc biệt về 54179 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6
Ngày 20/07/2010 giải đặc biệt về 16971 - 2 số cuối là 71 - đầu 7 - cuối 1 - tổng 8
Ngày 20/07/2011 giải đặc biệt về 31900 - 2 số cuối là 00 - đầu 0 - cuối 0 - tổng 0
Ngày 20/07/2012 giải đặc biệt về 71146 - 2 số cuối là 46 - đầu 4 - cuối 6 - tổng 0
Ngày 20/07/2013 giải đặc biệt về 63052 - 2 số cuối là 52 - đầu 5 - cuối 2 - tổng 7
Ngày 20/07/2014 giải đặc biệt về 31926 - 2 số cuối là 26 - đầu 2 - cuối 6 - tổng 8
Ngày 20/07/2015 giải đặc biệt về 63820 - 2 số cuối là 20 - đầu 2 - cuối 0 - tổng 2
Ngày 20/07/2016 giải đặc biệt về 74248 - 2 số cuối là 48 - đầu 4 - cuối 8 - tổng 2
Ngày 20/07/2017 giải đặc biệt về 11733 - 2 số cuối là 33 - đầu 3 - cuối 3 - tổng 6
Ngày 20/07/2018 giải đặc biệt về 32749 - 2 số cuối là 49 - đầu 4 - cuối 9 - tổng 3
Ngày 20/07/2019 giải đặc biệt về 17705 - 2 số cuối là 05 - đầu 0 - cuối 5 - tổng 5
Ngày 20/07/2020 giải đặc biệt về 30629 - 2 số cuối là 29 - đầu 2 - cuối 9 - tổng 1
Ngày 20/07/2021 giải đặc biệt về 23036 - 2 số cuối là 36 - đầu 3 - cuối 6 - tổng 9
Ngày 20/07/2022 giải đặc biệt về 25496 - 2 số cuối là 96 - đầu 9 - cuối 6 - tổng 5
Ngày 20/07/2023 giải đặc biệt về 58286 - 2 số cuối là 86 - đầu 8 - cuối 6 - tổng 4