Xem Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 - XS Dien Toan 6x36

Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,892,502,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001202
02 14 15 17 23 40
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 16,892,502,000
Giải nhất 20 10,000,000
Giải nhì 996 300,000
Giải ba 17,103 30,000
Kỳ quay thưởng: #001201
02 03 10 22 41 43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 15,046,246,500
Giải nhất 24 10,000,000
Giải nhì 1,113 300,000
Giải ba 18,725 30,000
Kỳ quay thưởng: #001200
05 19 25 35 37 39
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 13,304,746,000
Giải nhất 34 10,000,000
Giải nhì 1,563 300,000
Giải ba 21,877 30,000
Kỳ quay thưởng: #001199
08 22 27 29 39 43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 69,796,747,000
Giải nhất 59 10,000,000
Giải nhì 2,803 300,000
Giải ba 41,364 30,000
Kỳ quay thưởng: #001198
03 11 13 21 24 34
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 63,000,355,500
Giải nhất 42 10,000,000
Giải nhì 2,255 300,000
Giải ba 37,624 30,000
Kỳ quay thưởng: #001197
03 05 06 09 32 45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 56,872,464,500
Giải nhất 32 10,000,000
Giải nhì 1,925 300,000
Giải ba 34,750 30,000

Xem Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 - XS Dien Toan 6x36