Xem Kết Quả Xổ Số Mega 6/45 Hôm Nay - XS Mega 6/45

Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
152,070,473,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,792,373,800 đồng
Kỳ quay thưởng: #01062
10 13 28 35 40 42 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 152,070,473,550
Jackpot 2 0 5,792,373,800
Giải nhất 25 40,000,000
Giải nhì 1,511 500,000
Giải ba 30,837 50,000
Kỳ quay thưởng: #01061
20 31 34 36 47 52 02
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 143,092,525,800
Jackpot 2 0 4,794,824,050
Giải nhất 9 40,000,000
Giải nhì 1,389 500,000
Giải ba 29,054 50,000
Kỳ quay thưởng: #001059
01 02 11 21 22 23 26
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 126,939,109,350
Jackpot 2 1 4,518,167,100
Giải nhất 55 40,000,000
Giải nhì 1,686 500,000
Giải ba 31,945 50,000
Kỳ quay thưởng: #001058
06 08 09 28 33 53 10
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 119,737,487,100
Jackpot 2 0 3,717,986,850
Giải nhất 15 40,000,000
Giải nhì 1,735 500,000
Giải ba 35,548 50,000
Kỳ quay thưởng: #001057
08 10 12 22 25 55 52
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 113,275,605,450
Jackpot 2 2 1,767,804,975
Giải nhất 33 40,000,000
Giải nhì 1,607 500,000
Giải ba 32,178 50,000
Kỳ quay thưởng: #001056
10 19 20 29 34 41 08
Giải Kết quả Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 0 108,455,115,900
Jackpot 2 1 3,556,097,400
Giải nhất 21 40,000,000
Giải nhì 1,287 500,000
Giải ba 27,533 50,000