Thứ 6
19/07/2024
Bình Dương
85 - 89
Vĩnh Long
36 - 41
Trà Vinh
19 - 13
Thứ 5
18/07/2024
Bình Thuận
35 - 35
Tây Ninh
82 - 79
An Giang
07 - 24
Thứ 4
17/07/2024
Đồng Nai
51 - 97
Cần Thơ
15 - 95
Sóc Trăng
04 - 31
Thứ 3
16/07/2024
Bến Tre
38 - 93
Vũng Tàu
41 - 55
Bạc Liêu
35 - 60
Thứ 2
15/07/2024
Hồ Chí Minh
51 - 31
Đồng Tháp
67 - 10
Cà Mau
19 - 18
Chủ nhật
14/07/2024
Tiền Giang
02 - 27
Kiên Giang
63 - 29
Đà Lạt
74 - 32
Thứ 7
13/07/2024
Hồ Chí Minh
83 - 03
Bình Phước
10 - 35
Hậu Giang
58 - 28
Long An
60 - 27
Thứ 6
12/07/2024
Bình Dương
31 - 39
Vĩnh Long
17 - 79
Trà Vinh
63 - 05
Thứ 5
11/07/2024
Bình Thuận
82 - 49
Tây Ninh
37 - 43
An Giang
54 - 49
Thứ 4
10/07/2024
Đồng Nai
53 - 22
Cần Thơ
24 - 61
Sóc Trăng
87 - 10
Thứ 3
09/07/2024
Bến Tre
17 - 93
Vũng Tàu
92 - 13
Bạc Liêu
66 - 36
Thứ 2
08/07/2024
Hồ Chí Minh
45 - 18
Đồng Tháp
84 - 60
Cà Mau
63 - 98
Chủ nhật
07/07/2024
Tiền Giang
63 - 34
Kiên Giang
27 - 56
Đà Lạt
38 - 06
Thứ 7
06/07/2024
Hồ Chí Minh
09 - 20
Bình Phước
87 - 93
Hậu Giang
28 - 00
Long An
92 - 13
Thứ 6
05/07/2024
Bình Dương
12 - 41
Vĩnh Long
17 - 62
Trà Vinh
49 - 63
Thứ 5
04/07/2024
Bình Thuận
66 - 59
Tây Ninh
47 - 08
An Giang
70 - 14
Thứ 4
03/07/2024
Đồng Nai
42 - 03
Cần Thơ
96 - 50
Sóc Trăng
37 - 63
Thứ 3
02/07/2024
Bến Tre
66 - 15
Vũng Tàu
15 - 45
Bạc Liêu
76 - 05
Thứ 2
01/07/2024
Hồ Chí Minh
51 - 85
Đồng Tháp
62 - 09
Cà Mau
18 - 67
Chủ nhật
30/06/2024
Tiền Giang
84 - 23
Kiên Giang
69 - 01
Đà Lạt
04 - 42
Thứ 7
29/06/2024
Hồ Chí Minh
84 - 30
Bình Phước
33 - 37
Hậu Giang
64 - 06
Long An
63 - 53
Thứ 6
28/06/2024
Bình Dương
99 - 36
Vĩnh Long
61 - 35
Trà Vinh
59 - 42
Thứ 5
27/06/2024
Bình Thuận
97 - 89
Tây Ninh
61 - 97
An Giang
62 - 94
Thứ 4
26/06/2024
Đồng Nai
25 - 96
Cần Thơ
56 - 09
Sóc Trăng
66 - 50
Thứ 3
25/06/2024
Bến Tre
57 - 10
Vũng Tàu
89 - 74
Bạc Liêu
91 - 46
Thứ 2
24/06/2024
Hồ Chí Minh
63 - 66
Đồng Tháp
94 - 43
Cà Mau
92 - 38
Chủ nhật
23/06/2024
Tiền Giang
99 - 64
Kiên Giang
41 - 55
Đà Lạt
59 - 23
Thứ 7
22/06/2024
Hồ Chí Minh
13 - 91
Bình Phước
45 - 40
Hậu Giang
95 - 59
Long An
81 - 14
Thứ 6
21/06/2024
Bình Dương
16 - 66
Vĩnh Long
22 - 72
Trà Vinh
48 - 75
Thứ 5
20/06/2024
Bình Thuận
33 - 06
Tây Ninh
49 - 74
An Giang
98 - 43