Xem Kết Quả Xổ Số Max 3D Hôm Nay - XS Max 3D

Kỳ quay thưởng: #00672
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 400 735 1tr
Nhất 411 531 310 975 350N
Nhì 229 374 018 210N
765 358 725
Ba 151 945 707 448 100N
546 282 099 270
Kỳ quay thưởng: #00671
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 918 543 1tr
Nhất 195 052 156 286 350N
Nhì 144 097 952 210N
732 763 830
Ba 425 872 303 349 100N
219 436 006 118
Kỳ quay thưởng: #00683
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 443 995 1tr
Nhất 328 463 787 466 350N
Nhì 095 884 933 210N
917 875 972
Ba 631 599 104 304 100N
235 866 807 261
Kỳ quay thưởng: #00669
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 630 172 1tr
Nhất 985 124 646 271 350N
Nhì 016 038 466 210N
438 781 237
Ba 381 030 343 805 100N
963 601 193 516
Kỳ quay thưởng: #00668
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 534 467 1tr
Nhất 823 933 435 908 350N
Nhì 365 341 639 210N
313 877 154
Ba 393 970 831 147 100N
384 284 017 784
Kỳ quay thưởng: #00667
Giải Dãy số trúng Giải thưởng
ĐB 769 867 1tr
Nhất 769 564 514 056 350N
Nhì 509 811 579 210N
438 389 628
Ba 579 691 374 022 100N
137 275 147 341

Max 3D