Soi Cầu Lô 2 Nháy Miền Bắc Hôm Nay

Biên ngày cầu chạy

Số ngày cầu chạy
- ngày +

Chọn tỉnh/thành

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày

Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 19/07/2024

Đầu 0 00 3 lần 01 2 lần 02 4 lần 03 1 lần 04 2 lần 05 1 lần 06 1 lần 07 1 lần 08 1 lần 09 2 lần
Đầu 1 10 6 lần 11 4 lần 12 5 lần 13 1 lần 14 3 lần 15 1 lần 16 3 lần 17 3 lần 18 2 lần 19 6 lần
Đầu 2 20 6 lần 21 4 lần 22 5 lần 23 1 lần 24 4 lần 25 1 lần 26 2 lần 27 3 lần 28 5 lần 29 5 lần
Đầu 3 30 6 lần 31 5 lần 32 4 lần 33 1 lần 34 2 lần 35 2 lần 36 3 lần 37 6 lần 38 2 lần 39 6 lần
Đầu 4 40 5 lần 41 1 lần 42 2 lần 43 1 lần 44 2 lần 45 1 lần 46 2 lần 47 1 lần 48 2 lần 49 5 lần
Đầu 5 50 4 lần 51 3 lần 52 4 lần 53 2 lần 54 2 lần 55 1 lần 56 2 lần 57 2 lần 58 2 lần 59 4 lần
Đầu 6 60 2 lần 61 1 lần 62 4 lần 63 2 lần 64 2 lần 68 2 lần 69 2 lần
Đầu 7 70 4 lần 71 3 lần 72 6 lần 73 2 lần 74 3 lần 75 2 lần 76 1 lần 77 1 lần 78 2 lần 79 5 lần
Đầu 8 80 10 lần 81 6 lần 82 8 lần 83 5 lần 84 4 lần 85 3 lần 86 3 lần 87 3 lần 88 4 lần 89 11 lần
Đầu 9 90 3 lần 91 2 lần 92 5 lần 93 1 lần 94 2 lần 95 2 lần 96 1 lần 98 2 lần 99 2 lần
Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 19/07/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:

XSMB Thứ 6, 19/07/2024
ĐB 23877
G.1 86129
G.2 43578 15885
G.3 32084 25652 61324 71720 61436 13632
G.4 0924 5666 2745 9173
G.5 9598 8190 9399 3052 6707 5148
G.6 194 088 792
G.7 39 60 52 22
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 18/07/2024
ĐB 12559
G.1 30645
G.2 80705 72880
G.3 70556 30055 15476 13776 52037 33922
G.4 4395 6731 7431 7487
G.5 1392 1973 1714 1977 0669 1729
G.6 849 257 368
G.7 02 44 97 20
Loto : Array