Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,676,058,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01224
09 18 33 37 38 43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 18,676,058,500
Giải nhất 32 10,000,000
Giải nhì 1,230 300,000
Giải ba 19,299 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,539,605,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #01221
04 08 22 23 26 45
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 13,539,605,500
Giải nhất 13 10,000,000
Giải nhì 907 300,000
Giải ba 15,988 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,735,323,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001218
05 23 25 28 30 43
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 16,735,323,500
Giải nhất 18 10,000,000
Giải nhì 1,155 300,000
Giải ba 18,174 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,775,097,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001215
09 11 19 29 31 44
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 1 19,775,097,000
Giải nhất 27 10,000,000
Giải nhì 1,256 300,000
Giải ba 20,562 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,109,366,500 đồng
Kỳ quay thưởng : #001212
03 16 17 18 25 37
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 15,109,366,500
Giải nhất 13 10,000,000
Giải nhì 888 300,000
Giải ba 15,806 30,000
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
36,917,178,000 đồng
Kỳ quay thưởng : #001209
04 05 28 32 37 42
Giải Trùng khớp Số lượng Giá trị (đ)
Jackpot 0 36,917,178,000
Giải nhất 30 10,000,000
Giải nhì 1,352 300,000
Giải ba 22,740 30,000